Rynek fotowoltaiki w Polsce

Rynek fotowoltaiki w Polsce stale nabiera rozpędu. Składa się na to wiele czynników, takich jak rządowe i samorządowe dofinansowania, ulgi podatkowe, popularyzacja instalacji oraz coraz większa świadomość ekologiczna wśród Polaków. W naszym kraju rynek fotowoltaiki jest dosyć młody – można przyjąć że jego początek to rok 2011, w którym uruchomiono pierwszą farmę o mocy 1MW w Wierzchosławicach (woj. małopolskie). Warto wspomnieć, że podobna sytuacja miała miejsce w USA w… 1982r! Wracając jednak do naszego rodzimego podwórka – na przestrzeni zaledwie 8 lat  skumulowana moc instalacji fotowoltaicznych osiągnęła niespełna 1,3 GW (dane obejmują okres do końca 2019r.). Zdecydowanie największy wpływa na tak duży wzrost ma rosnąca popularność mikroinstalacji, czyli instalacji o mocy do 50kW, które stanowią 79,1% wszystkich systemów. Ciekawe może być to, że w 2013r w Polsce funkcjonowało 40(!) mikroinstalacji na terenie całego kraju. W 2019r. przyłączono prawie 106 tys. mikroinstalacji, co dało niemal czterokrotny wzrost w porównaniu do roku 2018. 

Instalacja PV w Brzechowie k. Kielc (źródło: opracowanie własne)
Obszar budowy farmy fotowoltaicznej w WItnicy (źródło: witnica.baywa-re.com)

Dane zebrane przez operatora systemu przesyłowego PSE od operatorów systemów dystrybucyjnych wynika, że wzrost mocy elektrowni fotowoltaicznych w Polsce w bieżącym roku do końca sierpnia zrównał się z całkowitą mocą fotowoltaiki jaka została zainstalowana na terenie naszego kraju do końca 2019 roku. Rekordowy pod tym względem był sierpień, w którym całkowita moc elektrowni energetycznych wzrosła aż o 267MW! Najnowsze dane obejmujące swoim zasięgiem październik 2020r mówią, że łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosi ponad 3,43GW. Daje to 29% udziału w rynku OZE w naszym kraju. Napawać optymizmem mogą również prowadzone aktualnie inwestycje, jak np. budowa farmy fotowoltaicznej w Witnicy (woj. lubuskie) o mocy 64,4MWp i budowa farmy na terenie  nieczynnej kopalni odkrywkowej w Adamowie o mocy aż 70 MWp!