Program „Mój Prąd” ma 13 msc. Na ile czasu wystarczy środków?

Prosumenckie instalacje fotowoltaiczne przeżywają prawdziwy boom, za sprawą najpopularnieszego dofinansowania wspierającego rozwój rynku energii odnawialnej w Polsce a mianowicie: "Mój Prąd"

"Mój Prąd" jest to rządowy program, skierowany do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które posiadają umowę z zakładem energetycznym regulującą kwestie wprowadzania do sieci energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji.

Uzyskać z niego można zwrot do 50 % kosztów inwestycji, maksymalnie 5000zł. Dodatowo koszty inwestycji, które nie są pokryte wsparciem można odliczyć od podatku wykorzystując ulgę termomodernizacyjną. O dotacje w programie możesz ubiegać się jeżeli : - Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej, - Jej moc mieści się w przedziale pomiędzy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe - Wydatki poniosłeś po 23 lipca 2019r.

Za nami 13 miesięcy funkcjonowania programu Mój Prąd. Jak podaje portal GLOBEnergia, przez pierwszy rok funkcjonowania programu tj. do 30.08.2020 r. Polacy złożyli w sumie 131420 wniosków. Z informacji pozyskanych przez naszą firmę wynika, że na dzień 25.09.2020 r. liczba ta zwiększyła się o 20tys nowych prosumentów i wynosi już ponad 150tys. W tym miejscu należy przypomnieć, że dofinansowania będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu czyli 200 tys. prosumentów na łączną kwotę 1 miliard zł.

We wrześniu codziennie składanych jest ok 800 nowych wniosków, co pozwala sądzić że przy utrzymaniu takiego tempa wpływu wniosków pula najprawdopodobniej wyczerpie się jeszcze przed końcem II edycji naboru tj. 18.12.2020, przewidujemy 27-30 Listopada.