Jak dobrać odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej?

Instalacja na dachu domu jednorodzinnego (Źródło: domena publiczna)

Rozważając inwestycję w fotowoltaikę na pewno weźmiesz pod uwagę szereg czynników, takich jak cena, moc, instalator, miejsce montażu itp. Przed podjęciem decyzji warto w swoim zakresie oszacować moc jaka będzie optymalna dla Twojego rocznego zużycia. Można zrobić to w bardzo prosty sposób – należy sprawdzić roczne zużycie prądu w Twoim gospodarstwie domowym w kWh x 1,25. W dużym przybliżeniu tyle wystarczy. Należy jednak wziąć pod uwagę wiele czynników mających wpływ na produkcję w skali roku, na przykład instalacja na dachu skośnym o nachyleniu około 35 stopni nie musi być przewymiarowana o 25%, ponieważ takie ułożenie jest najlepsze dla modułów, które pracują w takim przypadku najefektywniej. Inaczej ma się to przy instalacji zlokalizowanej na dwóch połaciach: wschodniej i zachodniej. Tutaj trzeba założyć, że instalacja musi być „większa” niż dla takiego samego zużycia w budynku, dla którego instalacja będzie skierowana idealnie na południe. Istotnym czynnikiem jest także to, w jaki sposób korzystano z prądu w poprzednim roku – może robiłeś generalny remont podczas którego korzystałeś z energochłonnych urządzeń lub przeciwnie – większość czasu spędzałeś poza domem co skutkowało mniejszym zużyciem. Kolejnym ważnym aspektem jaki należy wziąć pod uwagę są Twoje najbliższe plany na przyszłość, np. zakup dodatkowych urządzeń, takich jak klimatyzatory, kuchenki indukcyjne czy rozbudowę budynku lub np. zmiana źródła ciepła na elektryczne (np. zakup pompy ciepła lub mat grzewczych). Wtedy należy wziąć pod uwagę instalację, która będzie większa niż ta, którą wyliczyłeś. Posłużmy się konkretnym przykładem:
Rodzina Kowalskich rocznie zużywa 4000 kWh. Planują zainwestować w instalację na dachu skośnym, o nachyleniu 35 stopni, skierowanym na stronę południową z delikatnym odchyleniem na wschód. Odpowiednią moc elektrowni dla tego gospodarstwa domowego wyliczymy wg schematu: ilość zużytych w ubiegłym roku kWh x 1,20 czyli optymalna będzie instalacja o mocy 4,8 kWp. W przypadku tej samej rodziny, ale połaci dachowej skierowanej na wchód i zachód, aby w 100% zapewnić uzysk pokrywający zapotrzebowanie szacowana łączna moc modułów  powinna wynosić około 5,2 kWp.
Możesz postawić na opcję rozbudowy w przyszłości, np. poprzez wybór mocniejszego falownika lub zakup instalacji opartej o mikroinwertery, która również ma wiele zalet – ale to jest temat na osobny wpis.

W przypadku doboru mocy instalacji fotowoltaicznej dla nowobudowanego domu sprawa staje się bardziej skomplikowana, gdyż nie posiadamy danych nt. zużycia energii elektrycznej. Jeden z najpopularniejszych portali traktujących o fotowoltaice podaje że dla domu jednorodzinnego, w którym mieszkają 4 osoby, bez ogrzewania elektrycznego za to z kuchnią elektryczną roczne zużycie szacuje się na około 4500kWh. Zapewne w wielu domach taka prognoza się sprawdzi, jednak każde gospodarstwo domowe trzeba traktować indywidualnie. Najlepiej oszacować moc instalacji na podstawie takich czynników jak: powierzchnia domu, sposób ogrzewania, ilość domowników, sprzęt elektroniczny jaki będzie używany w sposób stały i okresowy oraz standardowo nachylenie i orientacja dachu. Jeśli dopiero budujesz dom, ten etap zostaw firmie z którą współpracujesz. Pracownicy firmy montażowej bywają w wielu domach i mają styczność z tematem na co dzień, dzięki czemu łatwiej będzie im dobrać odpowiednią moc instalacji, która zapewni możliwie jak najkrótszy okres zwrotu kosztów inwestycji.

Dobór mocy instalacji dla nowo wybudowanego domu wymaga dokładnych obliczeń (Źródło: domena publiczna)