Jeżeli posiadasz działkę na której
możemy wybudować farmę fotowolaticzną

POROZMAWIAJMY

Decydując się na współpracę z naszą firmą, gwarantujesz sobie stały zysk z dzierżawy swojego gruntu na okres

Parametry ogólne

 • Powierzchnia łączna działki/działek: minimum 1,2 ha,
 • Rzut: kształt regularny; szerokość w osi wschód-zachód > 40 m,
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski lub nachylony w stronę południową,
 • Cechy dodatkowe: brak obiektów i elementów zacieniających; brak konieczności niwelowania terenu; brak konieczności przeprowadzania wycinki drzew wymagającej zgłoszenia.

Klasyfikacja gruntu

 • MPZP: teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub teren, dla którego plan dopuszcza lokalizację elektrowni fotowoltaicznej,
 • Klasa gruntu w przypadku gruntów ornych: IV-VI mineralne,
 • Obszary chronione: teren poza obszarami chronionymi jak np. Natura 2000.

Infrastruktura

 • Sieć energetyczna: linia energetyczna SN (15 kV) przechodząca przez działkę lub znajdująca się w jej najbliższym sąsiedztwie w odległości do 600 m.
 • Droga dojazdowa: bezpośrednie sąsiedztwo publicznej drogi dojazdowej umożliwiającej transport > 20 t

Dzierżawa

 • Umowa Dzierżawy: 29 lat
 • Atrakcyjne wynagrodzenie ustalane indywidualnie z każdym właścicielem.