POMIARY i URUCHOMIENIA​

pomiary impedancji pętli zwarcia​

pomiary rezystancji izolacji​

pomiary uziemień

pomiary rezystywności gruntu​

testowanie wyłaczników różnicowo-prądowych​

sprawdzenia działania automatyki EAZ​

telemechanika​

pomiary transformatorów nN/SN​

pomiary przekładników,​

pomiary baterii kondensatorów​

Jeżeli jesteś zainteresowany, masz pytania, zadzwoń.