Fotowoltaika dla rolników nawet 25% taniej

możesz odliczyć część kosztów inwestycji od podatku

Decydując się na instalację fotowoltaiczną zabezpieczasz swoją przyszłość energetyczną przynajmniej na 25 lat.

„Uprawiaj” energię ze Słońca w swoim gospodarstwie rolnym i zminimalizuj swoje rachunki za prąd dzięki fotowoltaice!

Panele fotowoltaiczne zamieniają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, która jest wykorzystywana przez urządzenia w domostwie lub danym budynku gospodarczym.

Instalacja fotowoltaiczna zakupiona na potrzeby gospodarstwa rolnego podlega uldze podatkowej w wysokości 25% kosztów inwestycji. Przysługująca rolnikowi kwota jest odliczana od podatku rolnego do momentu jej pełnego zwrotu, nie dłużej jednak niż przez 15 lat.

Wytworzona energia, która nie jest zużyta od razu, staje się nadwyżką. Nadwyżki przekazywane są do sieci energetycznej. Rolnik będący prosumentem może w ciągu roku odebrać 70 lub 80% oddanych nadwyżek.

Ulga podatkowa dzięki inwestycji w instalację fotowoltaiczną

Zakup i użytkowanie instalacji fotowoltaicznej musi wiązać się z prowadzoną działalność rolniczą. Czyli energia elektryczna pozyskania np. z mikroinstalacji fotowoltaicznej musi być użyta tylko i wyłącznie do produkcji rolnej np. do oświetlenia obory lub chlewu, czy też zasilania urządzeń np. wentylatorów, źródeł ciepła itd. Oznacza to, że wykorzystanie tak wytworzonej energii nie może być użyte w celach prywatnych do zasilenia instalacji elektrycznej np. domu rolnika.

Ponadto taka ulga inwestycyjna musi być zastosowana tylko do należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy,
w której została dokonana inwestycja. Ulga inwestycyjna nie zostanie też przyznana, jeżeli wydatki na realizację inwestycji instalacji fotowoltaicznej zostały w części lub w całości sfinansowane z udziałem środków publicznych. Jeżeli więc rolnik decyduje się na skorzystanie z ulgi inwestycyjnej z konkretnej inwestycji, nie może jednocześnie wystąpić o jej dofinansowanie np. z programu „Mój Prąd”.

1595607291111

Ulga dla podatnika VAT

Każdemu rolnikowi, będącemu płatnikiem VAT, który zainwestował w urządzenia na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii przysługuje ulga inwestycyjna. Rolnik po zakupie i montażu m.in. instalacji fotowoltaicznej może odliczyć 25% kosztów na realizację tej inwestycji od podatku rolnego. 

Przykładowo:
Jeżeli dany rolnik płaci w gminie 10tys. podatku rolnego w ciągu roku, a koszt zakupu i montażu instalacji wyniósł przykładowo 50 tys. zł,
to po uwzględnieniu ulgi może odliczyć od podatku rolnego 12,5 tys. zł. Rolnik będzie zwolniony z płacenia podatku rolnego przez okres 15 lat.

Dodatkowym plusem w przypadku gospodarstw rolnych, które jednocześnie są płatnikiem podatku VAT jest to, iż o całej inwestycji możemy myśleć w kwotach netto. Podatek VAT zostanie zwrócony rolnikowi po realizacji takiej inwestycji. Można także instalować fotowoltaikę na budynku mieszkalnym i zastosować ulgową stawkę podatku VAT w wysokości 8%. Z tej drugiej formy skorzystają zapewne rolnicy, którzy nie są płatnikami podatku VAT i nie mogą otrzymać z tego tytułu zwrotu.

O czym należy pamiętać?
Ulga inwestycyjna przyznawana jest dopiero po zakończeniu inwestycji. Aby ją uzyskać, należy przedstawić rachunki i faktury z realizacji inwestycji. Rolnik straci też prawo do odliczenia ulgi od podatku rolnego, jeżeli sprzeda obiekty lub urządzenia fotowolitaczine, od których została przyznana ta ulga.

NASZE ATUTY

PROJEKT INSTALACJI

BEZPŁATNY AUDYT FOTOWOLTAICZNY

FINANSOWANIE

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA

OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA